Nuobaudos komandoms
Nuobaudos iš praėjusio sezono
Nuostatai

2022-2023 metų Panevėžio krepšinio lygos

Nuostatai 

I. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI:

  1. Populiarinti krepšinį Panevėžio mieste.
  2. Siekti aukštesnio krepšininkų žaidimo meistriškumo.
  3. Skatinti reguliariai fiziškai lavintis, stiprinti sveikatą.
  4. Organizuoti krepšinio varžybas Panevėžio mieste.
  5. Išaiškinti stipriausias Panevėžio krepšinio lygos komandas.
  6. Organizuoti kitus renginius, siekiant pritraukti krepšinio mėgėjų dėmesį.

II.            VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS:

7. Panevėžio krepšinio lygos čempionato organizavimą ir vykdymą koordinuoja Panevėžio miesto krepšinio teisėjų asociacija.
8. Varžybas vykdo Asociacijos paskirti vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius.
9. Varžybų vyr. teisėjas priima visus sprendimus, susijusius su varžybų pravedimu ir teisėjavimu.
10. Vyr. sekretorius rūpinasi varžybų protokolų, statistinių protokolų apskaita, informacijos platinimu ir turnyrinės lentelės pildymu.
11. Esant reikalui vyr. teisėjas ir vyr. sekretorius sprendžia nuostatuose nenumatytus atvejus.
12. Varžybos vykdomos pagal oficialias galiojančias FIBA taisykles ir jų papildymus.
13. Krepšinio teisėjų asociacijos valdyba turi teisę keisti vyr. teisėją ir vyr. sekretorių.

III. DALYVIAI IR VYKDYMO LAIKAS:

14. Varžybų dalyviais gali būti visi Lietuvos respublikos ir užsienio gyventojai. Profesionalams, gimusiems ir augusiems Panevėžyje, žaidžiantiems LKL, NKL čempionatuose taikomas apribojimas- žaidėjai privalo sužaisti ne mažiau kaip 50 procentų rungtynių reguliariajame čempionate ir ne mažiau kaip 5 min žaidimo laiko vienose rungtynėse.
15. Moksleiviai, žaidžiantys LKL, NKL, gali dalyvauti ir PKL. Jiems jokie apribojimai netaikomi.
16. Komando
se gali žaisti RKL žaidėjai.
17. Dalyviai turi sumokėti lygos nustatytą nario (startinį) mokestį 150
Eur bei nustatytą mokestį, kuris paskaičiuojamas, atsižvelgiant į komandų skaičių (vienerių rungtynių komandai mokestis- 45 Eur). Mokestis gali būti mokamas dalimis, pervedant į nurodytą sąskaitą. Iki čempionato pradžios, komanda privalo sumokėti startinį mokestį ir mokestį už pirmąjį ratą. Sekantis mokėjimas- sekančio etapo pradžia. 
18. Dalyviai turi būti gavę gydytojo leidimą dalyvauti varžybose arba patys pasirašo, kad atsako už savo sveikatą. Už nepilnamečio sveikatą atsako komandos vadovas
arba treneris. Esant pandeminei sitaucijai varžybose gali dalyvauti žaidėjas turintis Galimybių pasą arba pilnai paskiepytas viena iš patvirtintų vakcinų.
19. Panevėžio krepšinio lygos varžybos vykdomos 2022 spalio-2023 gegužės mėnesiais.

IV. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRACIJA:


20. PKL čempionate dalyvaujančios komandos iki 2022-10-05 (imtinai) pristato vardinę paraišką komandų ir žaidėjų registravimui bei elektroniniu būdu išsiunčia paraišką adresu [email protected]. Komanda, pavėlavusi pateikti paraišką, moka 200 Eur startinį mokestį.
21. Nuo 2022-11-01 žaidėjo registracijos mokestis – 20 eur.
22. Nuo 2022-12-01 žaidėjo registracijos mokestis – 30 eur.
23. Naujų žaidėjų registracija baigiama sužaidus pirmąjį etapą. 
24. Žaidėjo perėjimo mokestis iš vienos komandos į kitą- 25 eur, gavus prieš tai buvusios komandos vadovo raštišką patvirtinimą.
25. Paraišką pristato komandos vadovas-treneris. Paraiškoje turi būti komandos vadovo telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Komandos vadovas (jei jo nėra komandos kapitonas) yra atsakingas už žaidžiančių žaidėjų Galimybių pasų pateikimą prieš varžybas sekretoriatui (galioja esant pandeminei situacijai).
26. Komandoje užregistruotas žaidėjas gali žaisti tik vienoje PKL komandojeKomandos į paraišką gali įtraukti ne daugiau kaip 20 žaidėjų. Sezono metu norint įregistruoti papildomus žaidėjus, reikia išbraukti iš sąrašo tiek žaidėjų, kad licencijoje liktų 20.
27. Čempionato organizatoriai turi teisę priimti sprendimą neregistruoti atskirų žaidėjų komandose dėl tam tikrų objektyvių priežaščių, solidarumo su kitomis krepšinio lygomis, vadovaujantis žmogiškumo principais ir kitais aspektais.
28. Komanda ar žaidėjai, turintys įsiskolinimų už praėjusiųjų metų varžybas, negali būti registruojami ir įtraukiami į komandos paraiškas. 

29. Vienose varžybose gali dalyvauti 12 žaidėjų.

30. Komandos vadovas, 20 minučių prieš varžybas pažymi licencijoje žaidėjus, kurie tą dieną žais rungtynėse.
31. Komandos vadovas (treneris), pažymėjęs neteisingai žaidėją ar kitaip nurodęs sekretoriatui neteisingą informaciją
, baudžiamas 20 Eur bauda. Komandos vadovas (ar kapitonas) nepateikęs, pateikęs, nurodęs neteisingą, klaidingą, suklastotą žaidėjo Galimybių pasą yra baudžiamas 100 Eur bauda (punktas galioja esant pandeminei situacijai).
32. Licencija galioja 2022/2023 m. sezonui (skelbiama lygos puslapyje)
33. Atkrentamosiose varžybose gali dalyvauti žaidėjai, sužaidę 3 rungtynes I-ame etape. Išlyga netaikoma LKL, NKL žaidėjams (žr. 14 p.).
34. Žaidėjas privalo būti  išbėgęs į aikštelę ir tai turi matyt
is oficialioje lygos svetainėje. "Legionieriai" privalo ne tik išbėgti į aikštelę, tačiau ir sužaisti 50 proc. pirmojo etapo čempionato rungtynių mažiausia po 5 min.
35. Visose lygose už startinių mokesčių ir techninių pražangų mokėjimus atsakingi komandų vadovai.
36. Jei komanda dėl labai svarbių priežasčių pageidauja perkelti (atidėti) tvarkaraštyje numatytas rungtynes, komandos vadovas privalo pateikti prašymą ne vėliau kaip prieš 3 dienas, iš anksto suderinus kitą žaidimo laiką su priešininkų komanda.

V. VARŽYBŲ VYKDYMO SĄLYGOS:

37. PKL varžybos vykdomos komandų turimose salėse 
38. PKL čempionatas vyksta trimis etapais: I etapas- reguliarusis sezonas
, II- atkrintamosios varžybos, III- finalinis ketvertas.
39. PKL čempionate dalyvauja  11 komandų: BC Jūsų Panevėžys, Bingo taksi, KKK Mindaugietis,  Neformatas-Verslavita, Panevėžio balsas, Rėkliai-Alaus mėgėjai, KK Draugai, VT, Viesulas, Roquette Amilina, R. Sarg8no SG.
 

41. I etapas – reguliarus sezonas:
Komandos žaidžia dviem ratais (namai-išvyka).
42. Už laimėtas rungtynes skiriami 2 taškai, pralaimėtas-1 taškas, o neatvykus arba nutraukus rungtynes dėl tos komandos kaltės-0 taškų.

43. Dviem komandom surinkus vienodą taškų skaičių, pirmenybė teikiama jų tarpusavio susitikimų geresniam rodikliui. 
44. Surinkus vienodai taškų daugiau kaip dviem komandom, pirmenybė teikiama komandai turinčiai daugiausiai laimėjimų jų tarpusavio susitikimuose.
45. Jei laimėjimų skaičius vienodas, vietas nustatomos pagal geresnį krepšių santykį tarp komandų, turinčių po lygiai taškų tarpusavio susitikimuose.
46. Jei visi rodikliai sutampa, pirmenybė teikiama komandai turinčiai geresnį bendrą krepšių santykį.
47. Varžybų metu kiekviena komanda privalo turėti pirmosios pagalbos medicinos vaistinėlę. Už jos neturėjimą, skiriama bauda- 30 Eur
48. II etapas – atkrentamosios. Etape žaidžia 1-8 vietas užėmusios komandos, sudarydamos poras: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.  
49. Komandos, užėmusios I-ame etape 9-11 vietas, praranda teisę toliau dalyvauti čempionate. 
50. Pirmojo dvyliktuko komandos, po antrojo etapo atkrentamųjų varžybų, įgyja teisę žaisti dėl mažosios taurės (punktas netenka galios)
51. Antrajame varžybų etape, komandos žaidžia tarpusavyje (išskyrus su komandomis, kuriomis jau žaidė I-ame etape)(punktas netenka galios)
52. II etape komantos žaidžia iki dviejų pergalių. Namų pranašumą turi komanda, užėmusi aukštesenę vietą turnyrinėje lentelėje. Galima taikyti išimtį, jei komandos susitaria tarpusavyje.

53. Komandos turi turėti dvi skirtingos spalvos aprangas su numeriais ir vienodus savo komandos apšilimo marškinėlius arba sportinius kostiumus. Komandoje, žaidimo metu, negali būti žaidėjų su vienodais numeriais, tos pačios komandos žaidėjai negali žaisti su skirtingų spalvų (atspalvių) marškinėliais. Už nuostatų nesilaikymą, bauda 30 Eur.

54. Komandos šeimininkės vadovas prieš varžybas, aptarnaujančiam personalui privalo pateikti visas reikalingas priemones: laikrodis, vėliavėlės, pakaitinio kamuolio valdymo rodyklė. Priemonės turi atitikti standartus. Draudžiama varžybų metu naudoti pašalinės bei parankines priemones. Už priemonių neturėjimą ir nepateikimą, bauda 30 Eur.

VI. TEISĖJAVIMAS:

55. Už teisėjų paskyrimą varžyboms ir jų kompetenciją atsako čempionato vyr. teisėjas.
56. Panevėžio krepšinio lygos varžyboms gali teisėjauti teisėjai turintys krepšinio teisėjo licenciją.
57. Teisėjai ir aptarnaujantys personalas privalo atvykti ne vėliau kaip 15 minučių iki rungtynių pradžios.

 VII. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS:

58. Žaidėjai ar kiti komandos nariai, varžybų metu pažeidę tarptautinį krepšinio varžybų septintos taisyklės (pražangos) 47,48,49,50,51 paragrafus, baudžiami:
58.1. diskvalifikacinė pražanga- 50 Eur ir netenka žaisti dviejų rungtynių;
58.2. pirmoji techninė pražanga – 20 Eur, visos sekančios- 25 Eur.
58.3. tyčinis noras pakenkti varžovo sveikatai varžybų metu-nuobaudą skiria krepšinio teisėjų asociacijos valdyba;
58.4.     už neatvykimą į rungtynes-komanda baudžiama 50 Eur bauda;
58.5. rungtynių metu, ant atsarginių žaidėjų suoliuko gali sėdėti tik žaidžiančios komandos atsarginiai žaidėjai, komandos treneriai, komandos vadovas. Už šios taisyklės nesilaikymą komanda baudžiama 30 Eur bauda.
59. Komandų vadovai atsako už komandos narių elgesį prieš, per rungtynes ir po jų teisėjų ir varžybų organizatorių atžvilgiu. Už šio punkto reikalavimo nevykdymą, komanda ar jos vadovas yra baudžiami nuo 100 iki 300 Eur bauda. Taip pat svarstomas klausimas dėl tolimesnės galimybės komandai dalyvauti pirmenybėse.
60. Visų komandų vadovai yra atsakingi už viešosios tvarkos užtikrinimą varžybų metu ir po jų. Už šio punkto reikalavimo nevykdymą, komanda ar jos vadovas yra baudžiami nuo 100 iki 300 Eur bauda. Taip pat svarstomas klausimas dėl tolimesnės galimybės komandai dalyvauti pirmenybėse.
61. Protestą galima pateikti sumokėjus užstatą 50 Eur. Pateisinus protestą, pinigai grąžinami. Dėl teisėjavimo protestas priimamas tik pateikus vaizdinę filmuotą medžiagą. 
62. Visas baudas privaloma sumokėti iki sekančių tvarkaraštyje numatytų tai komandai rungtynių į nurodytą KONTAKTUOSE sąskaitą. Personalui prieš rungtynes sumokėti baudų negalima. Mokėjimai atliekami tik pavedimu. To nepadarius, žaidėjui ar komandai neleidžiama rungtyniauti ir įskaitomas pralaimėjimas bei skiriama 0 taškų. Žaidėjas, nesumokėjęs nustatytos baudos iki rungtynių pradžios, rungtynėms neregistruojamas.
63. Tuo atveju jei žaidėjas nesumoka jam skirtos baudos, už tai atsako komanda ir jos vadovas asmeniškai, kurioje žaidėjas žaidžia esančiu momentu. To nepadarius ir žaidėjui sužaidus varžybas, komandai įskaitomas pralaimėjimas bei skiriama 0 taškų. Žaidėjas ar komanda neturi teisės įeiti į aikštelę, nesumokėjus paskirtos nuobaudos.
64.Komanda, kurios žaidėjas žaidė atkrentamosiose ir finalinėse rungtynėse, kai reguliariajame čempionate yra nesužaidęs reikalaujamo rungtynių skaičiaus, yra baudžiama 0-20. Komandos vadovas baudžiamas 30 Eur bauda, o komanda (jei reikia) apmoka priešininko komandos išlaidas likusiomis tarpusavio rungtynėms. 
65. Šeimininkų komanda privalo užtikrinti svečių komandos priėmimą, persirengimo patalpų suteikimą bei higienos normų užtikrinimą po varžybų.

VIII. Apdovanojimas

66. Komandos užėmusios  pirmenybėse 1-3 vietas, apdovanojamos taurėmis, žaidėjai- medaliais. Finalinio ketverto rungtynėse išrenkamas lygos geriausias žaidėjas, geriausi žaidėjų penketukai.